Projecte bàsic i d'execució

  • tancar

Es el conjunt  DEFINITIU de documentació gràfica i escrita necessària i imprescindible, que ens permet realizar i executar l’encàrrec establert, seguint d’una forma fidel el reflexat en el projecte bàsic. Aquest és un annex imprescindible per a la realització completa de l’obra.

 

  • Plànols  definitius – distribució.
  • Croquis i detalls constructius.
  • Plànols definitius d’il·luminació i instal·lacions.
  • Col·loboració amb l’arquitecte pels detalls tècnics i arquitectònics.
  • Documentació econòmica definitiva  per  partides.

Documentació segons projecte.