Avantprojecte

  • tancar

L’avantprojecte es una IDEA PRELIMINAR de les posibles propostes i solucions a aplicar, així com el seu cost estimat de realització que permet al promotor i/o client fer-se una idea general de la proposta i introduir de comú acord amb el dissenyador d’interiors les oportunes correccions i valoracions.

  • Plànols de distribució en planta, alçat i perspectives.
  • Plànols d’il·luminació.
  • Plànols de distribució d’amoblament.
  • Estimació económica de l’avantprojecte.

Documentació segons projecte.