Concepte de disseny

  • tancar

Es considera com a disseny la concepció mental i projecció gràfica de qualsevol element, objecte o conjunt original que possibiliti la seva realització o frabricació, bé de forma unitària per a la seva inclusió en una determinada realització d'un projecte d’interiors o bé de forma seriada per a la seva posterior comercialització com a tal element, objecte o conjunt d’aplicació al disseny d’interiors.

  • Conjunt de plànols generals i de detalls constructius a escala i acotats necessaris per la correcta comprensió i realització de la idea ha  desenvolupar per l’industrial ( mobles dissenyats i fets a mesura, metal·lista… etc ).