Coordinació i direcció d'obra

  • tancar

La dirección d’obra tècnica, és el conjunt d’activitats necessàries i suficients per a l’execució de qualsevol treball de disseny d’interiors, d’acord amb el previst en el projecte prèviament aprovat .

  • Coordinació amb tots els industrials.
  • Control d’acabats i materials.
  • Programació de tots els industrials.
  • Visites d’obres.